1. Oferta

Wszystkie towary będące w ofercie sklepu Show System są fabrycznie nowe, nieużywane, legalnie wprowadzone na rynek.

Dokładamy wszelkich starań, aby cennik prezentowany na stronie był zawsze aktualny, jednakże brak stabilności na rynku walutowym, powodujący znaczne wahania kursów może sprawić, iż podana cena będzie nieaktualna. W takim wypadku zawsze informujemy o tym klienta przed wysłaniem towaru. W związku z powyższym nasz cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa, a jedynie odzwierciedla orientacyjną cenę towaru.

Wszystkie ceny są wyrażone w walucie polskiej (PLN) i zawierają podatek Vat.
Podane ceny urządzeń nie zawierają cen żarówek oraz innych materiałów eksploatacyjnych, chyba że zapis w cenniku sugeruje inaczej.
Przy zamówieniach większych ilości urządzeń istnieje możliwość negocjowania cen, bezpośrednio z przedstawicielem handlowym Show System.

Ceny produktów w sklepie internetowym są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Prezentowane w sklepie internetowym produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zawarte w opisie urządzeń informacje są zgodne z danymi producentów. Mimo dołożenia wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że publikowane dane techniczne i informacyjne nie zawierają uchybień lub drobnych błędów, które nie mogą stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń.

Prezentowane fotografie służą celom poglądowym, mają charakter jedynie informacyjny i mogą odbiegać od rzeczywistości.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji zakupu prosimy o kontakt z Działem Handlowym (adresy w zakładce "Kontakt").

2. Zamówienie

Każdy z zamawiających otrzymuje unikalny kod, który przyporządkowany jest tylko jemu. Kodu nie wolno udostępniać osobom trzecim. Klient ponosi pełną odpowiedzialność wraz z ryzykiem za udostępnienie własnego hasła.

Zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Show System przyjmowane są na stronie finalizacji zamówienia za pomocą formularza w koszyku zakupów. Realizowane będą tylko POPRAWNIE wypełnione zamówienia.
Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień traktowane są jako nieistniejące, otrzymując jednocześnie status: Odrzucone.
Zamówienia przyjmowane są całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, realizowane są w dni robocze.

Przesłanie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Złożenie zamówienia przez klienta w sklepie internetowym oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie w celach marketingowych swoich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U.02.010.926). Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich uaktualnienia lub do żądania wycofania swoich danych z rejestru klientów sklepu internetowego.


3. Realizacja zamówienia

Jeżeli dany produkt jest dostępny:
- w przypadku płatności przelewem – natychmiast po złożeniu zamówienia, przy braku przeterminowanych należności
- w przypadku płatności „za pobraniem” :
       paczki do 30 kg (przewoźnik GLS Poland Sp. z o.o.)
       paczki powyżej 30 kg (przewoźnik Raben Polska Sp. z o.o.)
- w przypadku przedpłaty – po zaksięgowaniu wpłaty na konto
Jeżeli produktu nie ma w obecnej chwili na magazynie, Klient jest informowany o związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.


4. Gwarancja

Wszystkie produkty (za wyjątkiem żarówek) objęte są 12 lub 24-miesięczną gwarancją. Zasady gwarancji regulują zapisy zawarte na oryginalnych kartach gwarancyjnych dołączonych do produktu. Urządzenia kierowane do napraw w trybie gwarancyjnym muszą zostać dostarczone do serwisu wskazanego na karcie gwarancyjnej na koszt Klienta wraz z oryginalnym opakowaniem, kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu przez klienta. Nie dotrzymanie tych zasad skutkuje automatycznie, wykonaniem naprawy w trybie pogwarancyjnym, tj. na koszt nabywcy. Okres trwania naprawy gwarancyjnej określa indywidualna gwarancja przy każdym produkcie.

Adres serwisu: Show System, ul. Mostowa 11, 61-854 Poznań
Urządzenia należy dostarczać bez materiałów eksploatacyjnych (żarówki, płyny, itp.) – za materiały te firma Show System nie ponosi odpowiedzialności.


5. Reklamacje i zwroty

Firma Show System nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów powstałe w czasie transportu. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia reklamacji tego typu będzie spisanie wraz z dostarczycielem produktu protokołu reklamacyjnego.

Wszelkie reklamacje związane z jakością i ilością dostawy należy zgłaszać pisemnie, w terminie do 2 dni od dnia jej podjęcia, pod rygorem odrzucenia roszczeń.

Przesyłając towar w ramach zwrotu proszę dołączyć dokładny opis reklamacji oraz podać swój adres z numerem telefonu lub adresem e-mail. Urządzenie musi mieć nienaruszone plomby gwarancyjne. Towar musi być nadesłany w oryginalnym opakowaniu razem ze wszystkimi akcesoriami odebranymi przy zakupie.

Wszystkie przesyłki wysłane na koszt firmy ShowSystem, bez wcześniejszego uzgodnienia, nie będą przyjmowane.

Wszelkie informacje dotyczące możliwości zwrotu towarów przez konsumentów zawarte są w dziale "Informacje dla konsumentów"


6. Postanowienia końcowe

Show System zastrzega sobie prawo do:
- wprowadzenia nowych towarów w ofercie sklepu internetowego
- wycofania produktów z oferty sklepu internetowego
- przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży
- zmian cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu

Odwiedzając sklep internetowy klient obowiązany jest zapoznać się z postanowieniami regulaminu, a od chwili składania zamówienia związany jest jego postanowieniami.
Show System nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie klienta, ani za usługi kurierskie i pocztowe, ani też za działania lub zaniechania osób trzecich.
Show System zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu sklepu internetowego.
We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.